История на перлите

История и легенди за перлите

Необходимо е човек само да погледне една красива перла за миг, за да си визуализира как нашите предци са възприемали перлите през най-ранните дни на цивилизацията. Може ли да си представите, да се сблъскате с дори едничка от тези толкова фини създания на природната красота, без да знаете нищичко за тях или дори без изобщо да сте ги виждали или държали в ръка преди? Както и за много други неща от древността, така и за перлите, хората не са имали нужната информация, за да могат правилно да разберат истинската им същност, поради това те са съдили за тях чрез свои, измислени от тях самите, причини за съществуването им.

В хода на цялата човешка история хората винаги са били, и продължават да бъдат, изцяло запленени от изяществото на скъпоценните камъни, известни с наименованието „перли“, в резултат на което са се създавали и разпространявали много митове и легенди свързани с тях. Например, в древните общества, перлите често са били смятани за вид чудотворни образи и са били свързвани с божества като Буда или Дева Мария. По време на епохата на Римската империя, хората са мислели, че перлите представляват сълзи на ангел или от бог. Разбира се, откривайки перли, намиращи се в мекотели, хората са разбирали, че те са свързани с океана и в крайна сметка са ги описвали като сълзи от русалки или от други легендарни същества в дълбините на сините морета.

Докато перлите, сами по себе си, са били възприемани от хората по един или друг начин, то процесите на тяхното създаване и развитие също са били считани за част от някаква магия с митични мащаби. Хората са разбрали, че перлите идват от мекотелите, защото обикновено там са ги намирали, когато са търсили храна. Все пак, така и не им ставало ясно, защо перлите се откриват само в някои видове мекотели, а в други – не. По времето на Христофор Колумб, много хора са мислели, че перлите са се образували от капчици роса, които са попаднали по някакъв начин в мекотелото. И понеже Христофор Колумб е открил изобилие от красиви перли по време на своето пътешествие до Новия свят, европейските кралски особи са вярвали, че Новият свят и водите около него, са били главните източници на перли.

Явно нашите прадеди са били напълно завладени от тези изумителни, блестящи явления, наречени от нас перли, и това е разбираемо, защото и ние, до ден днешен, сме заинтригувани от уникалността им, въпреки че вече по научен път знаем как се създават те. Новите ни знания, доказващи, че перлите всъщност не са магическо или мистично дело, не намалява нашето възхищение от тях. Ние продължаваме да се очароваме от красотата им, точно както и човечеството в древни времена. И днес, ние можем да държим перла на слънчева светлина (както навярно те са правили преди стотици години), погълнати от деликатната ѝ прелест, струяща от нея, без значение в каква посока спрямо слънцето е обърната тя.

Но тази древна страст към великолепните перли си има своята цена, тъй като представителите на човешката раса, в крайна сметка, са започнали, във все по-големи мащаби, да откриват привидно безкрайното изобилие от мекотели с перли в телата им. Когато ловците на морски дарове (хора, които излизат на лов за мекотели и други морски създания с черупки) са намирали перли на дадено място, те са решавали, че перлите биха могли да бъдат открити и на много други места, давайки по този начин началото на целенасочения лов за бисери. И когато ловните обиколки са довеждали до откриване на миди, носещи перли в себе си, то, във въпросната област на откритие, много скоро, е започвала цяла операция по търсене на мекотели. По този начин ловуването им, с цел откриване на перли, се е превърнало в индустрия.

Въпреки това, в първите дни на тази индустрия хората не са осъзнавали, че е налице само ограничено количество мекотели, които могат да бъдат намерени, както и че още по-малък брой перли би имало в техните раковини. Това, което някои общества са си представяли като безкраен ресурс, е ставало все по-трудно и по-трудно за откриване в естествена среда. Красивата външност на перлите и това, колко силно хората желаят да я притежават, са се оказали пагубни за самото им съществуване. Колкото повече хората са искали перли, толкова по-малко от тях са били откриваеми.

Разбира се, както при много други научни въпроси по света, знанията, по отношение на отглеждане на перли, са станали по-понятни. В края на краищата, хората са се научили как в действителност да помагат на мекотелите да произвеждат повече перли по естествен път. Това е довело до промяна в индустрията за лов на мекотели в рамките на последната половина на 19-ти век, след като през 1890 г. е било поставено началото на промишленото отглеждане на перли. Всъщност, в наши дни, 99% от добитите в световен мащаб перли, се отглеждат в перлени стопанства и ферми, тъй като научните постижения в тази област са довели до увеличаване броя на методите, чрез които хората могат да помагат на мекотелите по-бързо, и в много по-големи количества, да създават перли в раковините си, отколкото биха могли да го правят без човешка намеса.

Създайте своята история

Изберете едно от тези уникални изделия, които с малка грижа и любов, можете да запазите във вашето семейство с десетилетия. Бижутата (накитите) остават едни от основните начини да се съхрани традицията и сплотеността между поколенията.