+359888955615 perla@velmar.com Facebook Instagram

Напълно естествени перли

Напълно естествените перли са тези, които са се образували и развивали в открити водни площи, без каквато и да било помощ или друга намеса от страна на човек, докато отглеждането на култивираните перли се осъществява с човешко подпомагане. 99,9% от перлите на пазара днес са култивирани, т.е. били са отглеждани във ферми за перли в различни райони. Изцяло естествените перли все още представляват малка част от пазара и се считат за изключително ценни. Онези от тях, които са се оказали на пазара, обикновени са били намерени, защото някой е минал през тях по време на прибиране на мекотели в качеството им на хранителен ресурс. Имайки това предвид, през повечето време думата „перла” се споменава в рамките на промишления отрасъл и се отнася за култивираните перли, освен ако изрично не са разграничени като „напълно естествени перли”.