+359888955615 perla@velmar.com Facebook Instagram

Обработка и третиране на перлите

Перлата, за разлика от всички други скъпоценни камъни и метали, се получава по естествен път, "раждайки се" от мида. Поради тази причина те са толкова специални и уникални, а красотата им е оставена в ръцете на природата. Именно затова, най-хубавите и качествени перли, са създадени такива директно от мидата или стридата и нямат нужда от почти никакви допълнителни обработки, за да достигнат търговски вид. Разбира се, съществуват някои основни процеси, които са общоприети и признати и които включват единствено измиване и подсушаване за на самата перла, излизайки от мекотелото, и не целят да извадят на преден план техни качества, които първоначално не са притежавали. Такива процеси могат да се нарекат общо "обработка на перли", но това не е обработка като тази при останалите камъни, а включва само леко почистване и деликатно участие на човека, дори се внимава, да не се наруши първоначалният вид на перлата.
Други методи, обаче, излизат далеч извън тези основни първоначални процеси за обработка и представляват доста по-агресивно "третиране на перлите", които вече целят да извадят на преден план качества, които първоначално перлите не са притежавали. Тези техники се прилагат почти изцяло при нискокачествените перли, не са общоприети и не се гледа с добро око на тях. Перлите третирани с тези методи трябва ОТКРИТО ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ КАТО ТАКИВА, за да не създават заблуда в клиентите. Тяхната стойност е значително по-ниска от тази на перли с високи характеристики за качество, получени по естествен път.
ПЪРВОНАЧАЛНА ОБРАБОТКА НА ПЕРЛИТЕ
Директно след събиране на реколтата, някои перли преминават през по-щателно обработване от други, но най-често срещаните процедури, извършвани от фермерите, са просто измиване, подсушаване и леко полиране.

Най-напред, перлите биват измивани в дървени центрофуги, подобни на умалени бетоновози. След това се подсушават и се преминава директно към първоначалното им категоризиране – по размер, форма, цвят и блясък. Основните стъпки, през които минават висококачествените перли са: сортиране, пробиване, полиране, подреждане и нанизване.
 
ВИДОВЕ ТРЕТИРАНЕ НА ПЕРЛИТЕ
Би било идеално, ако всяка култивирана перла беше перфектна и годна за продажба, с изявени стойностни фактори, веднага след като е била прибрана, но това се случва рядко (ако изобщо се случва). Производителите използват няколко процедури за третиране на първоначално прибрани перли с цел увеличаване на стойностните им фактори и същевременно намаляване несъвършенствата и недостатъците им.

След като перлите са сортирани след прибирането им, те попадат в три основни категории за качество. Първата категория е почти перфектна перла и означава, че много малко е нужно да се дообработи, защото вече е има почти идеален търговски вид. Втората категория са перлите от ниско до средно качество, които сравнително лесно могат да се превърнат в ценни и продаваеми след като им се приложат една или повече техники. В третата категория попадат перли с лошо, под приемливия минимум, качество. Това са онези перли, които не подлежат на обработка и не могат да бъдат продаваеми по какъвто и да е начин и следва да бъдат отстранени.

Най-общо казано, колкото повече обработки са необходими на перлата, за да стане продаваема, толкова по-малко са нейните качества и стойност, но това пък я прави по-достъпна за някои хора. Четирите основни вида третиране, използвани за култивирани перли, са следните: подсилване на блясъка, подлагане на радиация, боядисване и поставяне на изкуствено покритие.