+359888955615 perla@velmar.com Facebook Instagram

Критерии за качество на перлите

Стойността на дадена перла или перлено бижу, се определя като съвкупност от оценката на различни фактори за качество. Ние във ВЕЛМАР, оценяваме тези фактори по най-високите възможни критерии, съгласно изискванията на най-реномираната лаборатория за оценка на камъни в света – GIA. Има различни фактори, които са определящи за различните видове перли, като тук ще коментираме всички – и тези за сладководни и за соленоводни перли. В този раздел ще прочетете доста професионална информация за перлите, която не може да откриете на други места и която, въпреки специфичната терминология, се надяваме да ви бъде интересна, а и полезна, когато избирате перли за в бъдеще.
РАЗМЕР
Когато определяме стойността на една перла, само по отношение на размера ѝ, обикновено се счита, че колкото по-голяма е перлата, толкова по-скъпа е тя. Когато определяме ценността ѝ като цяло, тя включва всички останали фактори за стойност, но сам по себе си размерът е значим, когато всички други фактори са приблизително равни. При определяне стойност на перлите съгласно техния размер, взимаме под внимание, че всеки вид перла има стандартни, общоприети размери, определени в рамките на даден специфичен вид.

Индивидуалните перли, стандартно се измерват в милиметри, които след това се закръглят в рамките на 0,5 мм. Как биват измервани, това зависи от формата на перлата. Диаметърът на кръглите и овалните перли се измерва перпендикулярно на отворите им, а мерките на перли във форма, различна от кръгла и овална, се определят чрез измерване на дължината и ширината им. Понякога дълбочината също се измерва, за да се определи размерът при несферични перли.
 

Разбира се, измерванията при цели перлени колиета са извършват малко по-различно, отколкото тези на отделните перли. Ред от перли, който изглежда, че се състои от един и същи размер перли, се нарича "наниз". Най-често, еднаквите перлени нанизи са съставени от кръгли или овални перли, като размерът се определя чрез измерване на няколко отделни перли по цялата дължина, а оттам големината се посочва като диапазон от най-малкия диаметър перла до най-големия измерен, в милиметри. Ясно е, че разликата между перли, които привидно изглеждат с еднакъв размер, е минимална. Например, някои от нанизите със съответстващи си по размер перли, които предлагаме в нашата линия от перлени огърлици, са в порядъка от 7 мм до 8 мм, което означава: най-малките по размер перли в наниза са 7 мм, а перлите с най-голям размер са 8 мм. Тъй като измерванията са в милиметри, разликата в размера наистина не е от съществено значение.

Някои перлени нанизи умишлено са съставени от перли с целенасочено различни размери. Обикновено най-голямата перла в колието се поставя по средата и е заобиколена от постепенно намаляващи по размер перли, симетрично от двете й страни. Колкото по-малка е перлата, толкова е по-близо до закопчалката на огърлицата е поставена. Нанизите от перли, които следват този дизайн, обикновено се наричат "стъпаловидни". Информацията за размера на перлите в такъв тип колие, се описва като диапазон от размерите на най-малката до най-голямата перла в него, например от 4 до 8 мм.

Имайте предвид, че стойността по отношение на размера се определя само в рамките на един и същи вид перли. Например, представете си една перла от Южните морета, сравнена с перла Акоя със същата сферична форма и размер. Може би си мислите, че те са приблизително на еднаква стойност, но това е далеч от истината. Генерално, заради спецификата на вида си и огромната стрида, в която се образуват, перлите от Южните морета са с по-голям размер и се срещат по-често, докато големи перли Акоя са много по-редки, затова са и по-ценни.
ФОРМА
Една от причините перлите да бъдат толкова силно желани скъпоценности е фактът, че те се появяват в най-разнообразни естествени форми, придаващи им прелест. Има три основни категории форми – барокови, сферични и симетрични. Бароковите перли са категоризирани като барок или полубарок. Сферичните перли са кръгли или почти кръгли, а симетрични перли са тези, които изглеждат по един и същи начин от двете си половини, спрямо мислена пресечна линия. Перлите с форми на копче, капка и овал – всички те влизат в категорията симетрични перли.
 

Като цяло, седемте утвърдени стандартни форми за естествени перли са следните: барокова, полубарокова, копче, капка, овална, кръгла и почти кръгла.
 • Барокови перли са тези, които са с очевидно неправилна форма, без каквато и да е симетрия. Всяка перла ясно се разграничава от останалите.
 • Полубароковите перли изглеждат така, сякаш се опитват да достигнат до някаква симетрия, но не успяват. Тези перли в много малка степен са неправилни по форма и са почти симетрични.
 • Перлите с форма на копче имат сравнително симетрична визия и тяхната форма изглежда така, сякаш са били притискани между страниците на книга за известно време.
 • Капковидните перли са оформени като сълза или круша, която е малко по-заоблена и симетрична.
 • Овалните перли са симетрично продълговати и закръглени.
 • Перфектно кръглите перли са оформени точно като кръг, както посочва името им. Истинските кръгли перли изглеждат такива, погледнати с просто око, без никакво видимо изменение във формата им.
 • Почти кръгли перли – те изглеждат почти като съвършено кръгли, но имат забележими, леки различия. Перлите с почти кръгла форма, също така, се описват като леко издължени, малко извън пълен кръг, но пък е възможно и да са леко сплескани.

Ако разглеждаме всички други фактори за стойност като равни, формата на перлите – от най-ценната до най-малко ценната – се определя така: от перфектно кръглата, като най-ценна, следвана от почти кръглата, а след тях – симетрична, барокова и полубарокова, които са най-често срещаните и с най-малка стойност.

Тъй като перфектно кръглите перли са много редки, те са и най-ценните в царството на естествените перли. Създадените по естествен начин перли, оценени като "отлични" по всички показатели за стойност, са изключително необичайни и затова – извънредно ценни. Въпреки това перлите с форма на идеална продълговата капка, понякога могат да бъдат изключения от общия стандарт за стойност. Една перла с форма на «издължена капка», която е изящно елегантна и перфектно оформена, може да бъде също толкова красива, колкото е и съвършено кръглата.
ЦВЯТ
Огромното разнообразие от естествено образували се цветове, откриващи се при култивираните перли, може да спре дъха ви. Когато става дума за описване на цвета на перли, трябва да знаем, че цветът генерално се определя от следните компоненти: цветен оттенък, тон и наситеност.
 • Цветен оттенък е онзи цвят, който си мислите, че виждате, когато наблюдавате даден обект (в мислите ви цветът е розов, златен, зелен и т.н.).
 • Тонът се определя от това доколко светъл или тъмен е даден цвят.
 • Наситеност означава, колко интензивен или силен може да бъде цветът.
 

Перлите се образуват в невероятна гама от цветове при еднакво широк диапазон от тонове. Наситеността не е компонент, лесно забележим като цветовете и тоновете, защото цветовете на перлите са по-скоро бледи, отколкото ярки.

В допълнение към тези генерални компоненти, цветовете на перлите също се описват по три отличителни характеристики – основен цвят, нюанс и отблясък.
Всички перли имат основен цвят, но не при всички се срещат повърхностни нюанси или отблясъци.
 • Основният цвят е цялостният, доминиращ цвят на перлата на пръв поглед. Всички перли имат конкретен цвят на тялото, който се е образувал от пигмент в черупката на мекотелото, в което тя се е формирала, както и от компоненти, съдържащи се във водата и храната по време на растежа на перлата.
 • Нюансът е лек прозрачен цвят, видим (невинаги) по повърхността на перлата и покриващ основния цвят
 • Отблясъците представляват блещукащи и преливащи се цветове на дъгата по повърхността на перлата. Това е рядък ефект и не се среща при всички перли.

Лаборатория GIA е изградила доста сложна и комплексна система за описване на цветовете. Основните цветове на перлата се поделят в три категории – неутрални, близки до неутрални и нюанси. Неутралните перлени цветове са черен, сив и бял, а близките до неутрални са кафяв, кремав и сребърен. Цветове на перли, които не се вписват в категорията неутрални или близки до неутралните, се отнасят до категорията нюанси и включват всички останали цветове.

Перлите основно са били считани за бели и това е намалявало необходимостта да се описват подробно цветовете им, по някакъв друг начин, при определяне на тяхната стойност. Въпреки това, след като култивираните перли са се превърнали в процъфтяваща индустрия, количеството на произведените в други цветове, освен бял, перли се е увеличил значително и с това описанието на цветовете се е превърнало във фактор при определяне на стойността на перлата. Все пак точно каква стойност се приписва на перлите заради техния цвят, зависи от вида на перлите, които се оценяват. Например, най-ценните сладководни култивирани перли са в лилаво и бяло, а най-желаните Акоя перли, са тези с лек розов оттенък. Стойността на цвета се определя от това колко редки са перлите в определен цвят, степента на отличителност на самия цвят, както и доколко е желан даден цвят от клиентите.

Производителите и доставчиците на перли са измислили как да ги боядисват, за да отговарят на потребителското търсене, но перли, които са изкуствено оцветени, са по-малко ценни от тези, които са с естествен цвят.
БЛЯСЪК
Ако един-единствен фактор за стойност на перлите трябва да бъде определен като най-важен, това вероятно е блясъкът. Той представлява силата и интензитета на светлината, която се отразява от повърхността на перлата и на практика е това, което прави перлата различна от всеки друг вид камък. Определянето на стойността на фактора блясък включва анализ на качеството и състава на седефа на перлата, заедно с това колко бързо този седеф е бил образуван от стридата/мидата, както и в какъв тип мекотело се е развивал. И само защото седефът е плътен не означава непременно, че е с по-добро качество и по-ценен. Седефът просто трябва да има достатъчно слоеве, за да даде възможност на светлината да се отрази добре по повърхността на перлата. Плътността на седефа трябва да варира в зависимост с другите фактори, участващи при формирането на слоевете му.

Седефът е с високо качество на плътност, когато слоевете му са изградени правилно, със стегната и единна конструкция. Скоростта, с която тези слоеве са се оформяли, силно влияе на стойността на блясъка. В повечето случаи, седеф, изграден от бавно и стабилно депозиране на слоеве, повишава качеството на блясъка.
 

Блясъкът на една перла бива квалифициран в пет отделни категории – отличен, много добър, добър, задоволителен и слаб.
 • Отличен блясък означава, че отраженията на светлината върху повърхността на перлата са едновременно остри и ярки.
 • Много добър блясък означава, че перлата има ярки отражения, които са обаче са не толкова остри, докато само добър блясък означава, че отраженията са сравнително ярки, но изобщо нямат острота.
 • Перли със слаби, замъглени отражения имат блясък, определен като задоволителен.
 • Със слаб блясък се характеризират перли със светлинни отражения по повърхността, ако изобщо имат такива, които са мътни и едва доловими.
ПОВЪРХНОСТ
Когато говорим за "повърхност" на една перла като фактор за нейната стойност, това означава действителното състояние на повърхността ѝ и какви дефекти или недостатъци могат да се видят по нея. Перли, които нямат никакви дефекти, са много редки и затова – много ценни. Колкото по-малко несъвършенства има една перла по повърхността си, толкова по-ценна е тя. Несъвършенствата или дефектите на перлите са разделени в 10 различни вида, като тук ще споменем само най-основните от тях:
 • Неравности – това са малки, неправилни мехурчета или издатини, които обикновено не са достатъчно големи, за да окажат влияние по отношение на формата на перлата.
 • Цепнатина – представлява дупчица или някакъв вид резка по повърхността на перлата.
 • Драскотина – линия или бразда, лесно забележима по повърхността на перлата.
 • Петна върху повърхността на перлата – това са петънца с неправилни цветове и се наблюдават тогава, когато част от повърхността на седефа се явява по-светла или по-тъмна, отколкото останалата част.
 • Гънки – грапави ръбчета и набраздявания, неравномерно появили се върху повърхността на перлата.
 

Стойностните фактори за повърхността на една перла се класифицират в четири категории – чиста повърхност, с леки неравности, с умерено количество неравности и такава с много неравности.
 • За да бъде определена повърхността на перла като "чиста", тя трябва или да бъде напълно лишена от дефекти, или да има малки неравности, трудно забележими дори за експертите по перли. Перли без видими дефекти често биват етикетирани като "безупречни".
 • Перла на леки неравности – това е тази перла, по чиято повърхност има само няколко дребни недостатъка, които могат да бъдат забелязани, само ако сте обучени да ги откривате.
 • Перли с умерено количество неравности по повърхността имат несъвършенства и дефекти, които са забележими и с непрофесионално око.
 • Силно неравните повърхности имат много очевидни недостатъци, които се забелязват веднага. Тези видове перли са цялостно неиздръжливи, тъй като повърхността им е значително нарушена.
СЕДЕФ
Този признак за качество е определящ основно за соленоводните перли. Тъй като сладководните перли са изградени изцяло от седеф и не съдържат ядро, при тях не стои проблемът с тънък или недостатъчно плътен седеф.
 
Качественият фактор, отнасящ се до седефа на соленоводните перли, се определя от това колко плътни и равномерни са слоевете му по повърхността на перлата. Стойността на седефа се основава на три вида качество – приемливо, с видимо ядро и с блед, тебеширен външен вид.
 • Приемливо е качеството на седеф, когато ядрото на перлата не се забелязва, нито пък слоевете от седеф са "тебеширени" или матови.
 • Перла с видимо ядро означава, че ядрото на мънистото може да се види през слоевете седеф и светлинните отражения ще се разсейват и трептят над повърхността на седефа, когато перлата бъде обърната на другата ѝ страна.
 • Седеф с визия на тебешир означава, че е матов, с очевидна липса на лъскавина или блясък.

Ако пластовете седеф на една перла са прекалено тънки, за да покрият напълно ядрото и да го скрият, общата ѝ стойност значително намалява. Това се дължи на факта, че такова лошо качество седеф влияе негативно на блясъка, а също така прави перлата по-крехка и съответно тя става по-уязвима.
СЪОТВЕТСТВИЕ
Съответствието или еднаквостта, като показател за качество при перлите, играе роля при определяне на стойността на перлени нанизи или комплекти. Отнася се до съпоставимостта на перлите, когато те са подбрани така, че да са близки по всички други фактори, включващи форма, размер, цвят, блясък, повърхността и сходство на седефа. Според тяхното съответствие и подредба, перлите се поместват в пет категории – отлично, много добро, добро, задоволително и лошо.
 • Перли, които отлично се съчетават една с друга – това означава, че отделните перли в дадения наниз изглеждат еднакво и всички са разпробити за нанизване точно в центъра.
 • Много добро съвпадение – показва само незначителни и практически незабележими разлики в еднаквостта.
 • Добро съвпадение – означава, че има малки, но забележими нередности в еднообразието.
 • Задоволително съвпадение – показва умерени, доста видими изменения в приетата еднаквост на наниза или комплекта.
 • Лоша съпоставимост – означава, че изобщо няма еднаквост при перлите като цяло, както и че имат много ясно забележими, значителни различия помежду си.
 

Съответствието като стойностен показател невинаги означава, че от всички перли се очаква да бъдат с еднакъв размер. При някои модели бижута, нарочно се използват различни форми и размери перли, за да се постигне такава комбинация, при която се наблюдава "съответстващо" разминаване, с цел създаване на уникално бижу.