Πολιτική απορρήτου

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Velmar Pearls Ltd συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Εξηγεί επίσης τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχουν τα άτομα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:
Εταιρεία.
Διεύθυνση. "Vasil Levski № 51, 1142 Σόφια, Βουλγαρία
UIC: 202943197
Τηλέφωνο: 0888 955 615
E-mail: perla@velmar.com

2. Επόπτης προστασίας δεδομένων:
Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC)
Διεύθυνση. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι υπεύθυνη για την προστασία του υποκειμένου των δεδομένων. "1592 Prof. No. 2, Tsvetan Lazarov".
Τηλέφωνο: 02/91-53-555, 02/91-53-519
e-mail: kzld@cpdp.bg
Δικτυακός τόπος: www.cpdp.bg

3. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων:
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και άλλων εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να συλλέγονται με τις ακόλουθες μεθόδους:
3.1. Όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση αποστολής και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
3.2. Επεξεργασία παραγγελιών: Όταν κάνετε μια παραγγελία, ενδέχεται να συλλέξουμε πρόσθετες πληροφορίες, όπως στοιχεία πληρωμής, ιστορικό συναλλαγών και προτιμήσεις, προκειμένου να επεξεργαστούμε και να εκτελέσουμε την παραγγελία σας.
3.3. Επικοινωνία.
3.4. Ανάλυση ιστότοπου: Μπορεί να συλλέγουμε μη προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP, τύπο προγράμματος περιήγησης, πληροφορίες συσκευής και στατιστικά στοιχεία χρήσης του ιστότοπου, για να αναλύουμε τις τάσεις και να βελτιώνουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

4. Νομική βάση για την επεξεργασία
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των ακόλουθων νομικών λόγων:
4.1. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως η επεξεργασία και η παράδοση παραγγελιών.
4.2 Δικαιολογημένα συμφέροντα: Όπως η βελτίωση των υπηρεσιών μας, η εμπορία των προϊόντων μας και η πρόληψη της απάτης.
4.3. Συναίνεση: Ενδέχεται να ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή επικοινωνίες μάρκετινγκ. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

5. Ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων
Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με έμπιστους τρίτους, όπως:
5.1. Πάροχοι υπηρεσιών: Ενδέχεται να αναθέσουμε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών για λογαριασμό μας, όπως η επεξεργασία πληρωμών, η εκτέλεση παραγγελιών και η ανάλυση του ιστότοπου. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.
5.2. Νομική συμμόρφωση: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, νομική διαδικασία ή κυβερνητικές αρχές.
5.3. Μεταφορά επιχείρησης: Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης της επιχείρησής μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να μεταφερθούν στον οργανισμό που τα αποκτά.

6. Αποθήκευση δεδομένων:
Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί ή επιτρέπει μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τα φυσικά πρόσωπα έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα:
7.1. Πρόσβαση: Για να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους.
7.2. Διόρθωση: Αίτηση διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
7.3. Διαγραφή: Αίτηση διαγραφής προσωπικών δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες.
7.4. Περιορισμός: Αίτηση περιορισμού της επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.
7.5. Αντικείμενο: Ένσταση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εμπορικής προώθησης.
7.6. Φορητότητα δεδομένων: Ζητήστε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε ψηφιακή ή φυσική μορφή αναγνώσιμη από μηχανήματα, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
7.7. Ανάκληση συγκατάθεσης: Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά περίπτωση.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου ή απευθείας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον Ιστότοπο.