1. Πεδίο εφαρμογής
1.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Velmar Perli Ltd - www.velmar.com - απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές κατά την έννοια του ισχύοντος νόμου περί προστασίας των καταναλωτών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (CPA).
1.2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κοσμημάτων www.velmar.com, μεταξύ της Velmar Perli Ltd. "Vasil Levski № 51, 1142 Sofia, Bulgaria (ΠΩΛΗΤΗΣ), και κάθε ΧΡΗΣΤΗ (εγγεγραμμένου ή μη) του ηλεκτρονικού καταστήματος www.velmar.com.
1.3. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης είναι οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

2. Σύναψη της σύμβασης
2.1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας με την ενεργοποίηση του κουμπιού "Ολοκλήρωση παραγγελίας", δηλώνεται η επιθυμία αγοράς των αγαθών που έχει επιλέξει ο ΧΡΗΣΤΗΣ (παραγγελία), ο ΠΩΛΗΤΗΣ επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της παραγγελίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ΧΡΗΣΤΗΣ.
2.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί την παραγγελία εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. Η παραγγελία γίνεται αποδεκτή με επιβεβαίωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΧΡΗΣΤΗ ή τηλεφωνικά. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μόνο με την αποδοχή της παραγγελίας από τον ΠΩΛΗΤΗ.
2.3. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να πωλήσει προϊόντα πέραν των διαθέσιμων ποσοτήτων και θα κατασκευάσει την παραγγελία αναλόγως. Λόγω της ατομικής φύσης των κοσμημάτων και της ιδιαιτερότητας του προϊόντος, για ορισμένα προϊόντα είναι πιθανές μικρές αποκλίσεις από την εικόνα του επιλεγμένου προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
2.4. Κατά την αποδοχή της παραγγελίας, όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας αποτυπώνονται στην επιβεβαίωση αποδοχής, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παραγωγής των κοσμημάτων, του χρόνου παράδοσης κ.λπ. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα λάθη στην αποδεκτή παραγγελία. Ανά πάσα στιγμή, οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με έναν εκπρόσωπο του ΠΩΛΗΤΗ μέσω ζωντανής συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.velmar.com, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Τιμές, κόστος και όροι πληρωμής
3.1. Η τιμή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΠΩΛΗΤΗ κατά τη στιγμή της παραγγελίας είναι δεσμευτική. Η τιμή περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ. Για παραγγελίες σε χώρες εκτός ΕΕ, οι τελωνειακοί δασμοί και οι εισαγωγικοί δασμοί βαρύνουν τον ΧΡΗΣΤΗ.
3.2. Η τιμή που προσφέρεται στο πλαίσιο των ειδικών εκστρατειών της Velmar Pearls Ltd. περιορίζεται αποκλειστικά στην ειδική εκστρατεία. Οι ειδικές καμπάνιες επισημαίνονται πάντα ως τέτοιες και έχουν συγκεκριμένο χρονικό όριο.
3.3. Η τιμή παράδοσης εμφανίζεται κατά την αναθεώρηση της παραγγελίας και πριν από την ολοκλήρωσή της.
3.4. Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:
(α) Πληρωμή με αντικαταβολή (cash on delivery) για το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
β) Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα: η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού γίνεται με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο ταχυμεταφορέας- καμία πληρωμή δεν οφείλεται στον ταχυμεταφορέα κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Ο λογαριασμός για την πραγματοποίηση του εμβάσματος έχει ως εξής:
Τράπεζα.
Αποδέκτης.
IBAN: BG31FINV91501016136260
BIC/SWIFT: FINVBGSF
γ) Απευθείας πληρωμή με κάρτα (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vpay και JCB), μέσω της πλατφόρμας Stripe.
3.5. Κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, η κάρτα χρεώνεται αμέσως.
3.6. Το δικαίωμα του χρήστη για συμψηφισμό ανταπαιτήσεων υφίσταται μόνο εάν οι εν λόγω ανταπαιτήσεις είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν αναγνωριστεί ως νομικά δεσμευτικές.

4. Παράδοση, χρόνος παράδοσης και τιμή παράδοσης
4.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ πραγματοποιεί παραδόσεις εντός της ΕΕ.
4.2 Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα αποστείλει την παραγγελία μετά την αποδοχή της. Ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης θα προσδιορίζονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας και μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΧΡΗΣΤΗ. Η περίοδος παράδοσης αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
4.3. Εάν, για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ, τα αγαθά δεν μπορούν να παραδοθούν, θα ισχύουν πρόσθετα έξοδα παράδοσης σε περίπτωση επαναπαράδοσης. Στις περιπτώσεις αυτές, το κόστος παράδοσης και επιστροφής θα βαρύνει τον ΧΡΗΣΤΗ.

5. Δικαιώματα ιδιοκτησίας- προϊόντα μπόνους
5.1. Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν στην κυριότητα του ΠΩΛΗΤΗ μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς από τον καταναλωτή.
5.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των bonus προϊόντων που έλαβε σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή του εν λόγω bonus προϊόντος.
5.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ενός προϊόντος μπόνους είναι να εξακολουθεί να υφίσταται η σύμβαση αγοράς στο ύψος της ελάχιστης αξίας παραγγελίας που απαιτείται για την παροχή του. Εάν η παραγγελία ή μέρος των αγαθών της παραγγελίας επιστραφεί και η παραγγελία υπολείπεται συνεπώς της ελάχιστης αξίας που απαιτείται για τη χορήγηση του προϊόντος μπόνους, ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει και το προϊόν μπόνους. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να αγοράσει το προϊόν μπόνους, μπορεί να επικοινωνήσει περαιτέρω με τον ΠΩΛΗΤΗ τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ζωντανής συνομιλίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Εγγύηση και ευθύνη
6.1. Όλα τα προϊόντα που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΠΩΛΗΤΗ συνοδεύονται από εγγύηση ενός έτους, η οποία ισχύει για βλάβες στην ακεραιότητα των προϊόντων σε περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε κακή χρήση από τον ΧΡΗΣΤΗ.
6.2. Ισχύουν οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ για ελαττώματα.
6.3. Σε περίπτωση ελαττώματος στα καταναλωτικά αγαθά, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δικαιούται από τη σύμβαση πώλησης να προβάλει αξίωση ζητώντας από τον ΠΩΛΗΤΗ να καταστήσει τα αγαθά κατάλληλα για χρήση. Στην περίπτωση αυτή, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής των αγαθών ή της αντικατάστασής τους με καινούργια, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή η μέθοδος αποζημίωσης που επιλέγει ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι δυσανάλογη σε σχέση με την άλλη.
6.4. Όταν τα καταναλωτικά αγαθά είναι ελαττωματικά, ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να τα θέσει σε λειτουργική κατάσταση με δικά του έξοδα εντός ενός μηνός από την υποβολή της απαίτησης από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
6.5. Σε περίπτωση ελαττώματος των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης και εφόσον ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δεν είναι ικανοποιημένος από την επίλυση της καταγγελίας, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ μιας από τις ακόλουθες επιλογές:
- ακύρωση της σύμβασης και επιστροφή του ποσού που κατέβαλε.
- μείωση της τιμής.
6.6. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δεν μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της σύμβασης, εάν η μη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση είναι ασήμαντη και η λειτουργικότητα και η συνολική εμφάνιση των αγαθών διατηρούνται.

7. Επιστροφή των εμπορευμάτων
7.1. Κάθε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ένα ή περισσότερα αγαθά που έχει αγοράσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αιτιολογήσει την επιστροφή, και στην περίπτωση που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχει καταστραφεί η ακεραιότητα της συσκευασίας τους και έχουν διατηρήσει την εμπορική τους εμφάνιση (όλες οι ετικέτες, τα αυτοκόλλητα και τα πιστοποιητικά και τα κουτιά δώρου, αν υπάρχουν, είναι παρόντα και εργοστασιακά στερεωμένα! ) με την οποία παραλήφθηκαν και έχουν τηρηθεί οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας.
7.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να διαφυλάξει τα παραληφθέντα εμπορεύματα, την ποιότητα και την ασφάλειά τους μέχρι την επιστροφή τους στον ΠΩΛΗΤΗ. Τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα - απόδειξη ή/και τιμολόγιο, πιστοποιητικό ποιότητας κ.λπ.
7.3. Η επιστροφή των αγορασθέντων αγαθών γίνεται με έξοδα του ΠΩΛΗΤΗ, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
7.4. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ επιστρέφει με τραπεζικό έμβασμα όλα τα ποσά που έλαβε από τον ΧΡΗΣΤΗ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης στη διεύθυνση του ΧΡΗΣΤΗ (εάν επιστρέφεται σύμφωνα με το τμήμα VI), το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον ΠΩΛΗΤΗ.

8. Πνευματικά δικαιώματα σε φωτογραφίες και κείμενα
8.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ επιτρέπει στους χρήστες και τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος να φορτώνουν και να βλέπουν όλα τα υλικά, τις φωτογραφίες και τα κείμενα που δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα για προσωπική, μη εμπορική χρήση και μόνο και υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται και συμμορφώνονται με όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τις σχετικές ονομασίες.
8.2. Οι εικόνες και το κείμενο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή αποτελούν πνευματικά δικαιώματα και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι η Velmar Pearls Ltd. Τα υλικά /φωτογραφίες και κείμενα/ από αυτά δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ούτε να αντιγραφούν, να διανεμηθούν δημόσια ή να δοθούν για οποιονδήποτε δημόσιο, εμπορικό ή άλλο σκοπό.
8.3. Απαγορεύεται η χρήση του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα σε άλλους ιστότοπους. Το υλικό σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή άλλων νομικών διατάξεων.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Σε περίπτωση τυχόν διαφορών, ο ΠΩΛΗΤΗΣ καλεί για την εξωδικαστική επίλυσή τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση, αρμόδια για την επίλυση των σχετικών διαφορών είναι τα πολιτικά δικαστήρια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών:
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να μην συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ηλεκτρονικής συμβουλευτικής επιτροπής καταναλωτών. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα παράπονα των καταναλωτών είναι: perla@velmar.com