Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 7

Εμφάνιση 72 144 Όλα
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Choosing earrings with pearls

Pearls, or margarites as they are also called in some cultures, have a significant place in the world’s gold earring collections. With pearls, every piece of jewelry takes on a touch of uniqueness that sets it apart from all others, and these pieces are no exception.

For this reason, gold earrings with pearls are extremely suitable for wearing on special occasions. Silver pearl earrings, on the other hand, find wide application in casual outfits, though they too can be styled to suit any event.

Choosing gold pearl earrings by color

            Gold pearl earrings can be found in a variety of shades. The wide palette of colors inherent in pearls predisposes to combining them with different precious metals, such as gold. However, for the sake of aesthetics, gold pearl earrings are more often paired with darker colored pearls. The combination always looks spectacular, even when the gold pearl earrings are smaller in size, as the glare does not depend on the size of the jewel. The play of light with the surface of gold pearl earrings is actually what catches the eye and creates a strong impression. In this respect, gold pearl earrings can easily be worn as a standalone piece of jewelry, although in current fashion trends it is increasingly common to combine them with other pearl jewelry such as necklaces and bracelets.

Choosing silver pearl earrings by color

            Silver pearl earrings have a very delicate look, which is largely evoked by the color of the pearl. The most common combinations with silver include white, silver, or pastel pink pearls, as all these shades fall into the cooler color range. With silver pearl earrings, again aesthetics dictates the rules for combining metal with pearls, with the aim being to achieve a subtle and delicate effect. This is how silver pearl earrings become some of the most exquisite and beautiful jewelry on the market. Wearing them in everyday life does not oblige the outfit in any way, leaving a wide scope for the expression of each person's personal taste and style. Silver pearl earrings are suitable for all ages and can look both very simple and really impressive if they are part of a set.

Choosing gold pearl earrings by shape

            The shape of the pearl in gold pearl earrings, as with silver ones, depends largely on the pearl. Globally, gold pearl earrings with a round shape are the most valuable, as the circle has been a symbol of perfection for millennia. Some of the most famous and most recognizable gold pearl earrings are just that, so it is always a good idea for a person to have at least one pair of round shaped gold pearl earrings in their collection. However, the oval is also worth paying attention to when it comes to gold pearl earrings. Depending on the design and the size of the pearl itself, oval shapes very elegantly accentuate the shapes of the face, corresponding with the natural curves. Thus, gold pearl earrings with oval shapes also easily become the main accent of the outfit.

Choice of silver earrings with pearls by shape

Hanging earrings with pearls are the most common type of jewelry of this type. Playing with symmetry, they create a pleasing impression and are versatile to wear. This is even more true for silver pearl earrings. Silver emits a slightly brighter shine than gold, but when a selvedge surface is near it, the reflection of light is softened. Thus, with silver pearl earrings, the shape of the pearls themselves is not that important, as both oval and round designs refract light in a similar way. However, an interesting idea in dangling pearl earrings are those designs that are made with irregularly shaped pearls. Also called "baroque", these sterling silver pearl earrings are undeniably unique and one of a kind. Their shape is the result of natural processes in the mollusk and therefore cannot be replicated. The irregularly shaped silver pearl earrings break standards and are very suitable for wearing by people with a distinct personal taste.

Sets with silver pearl earrings

            Silver pearl earrings are some of the easiest jewelries to combine. One can opt for ready-made sets with silver pearl earrings or make one on their own. There have been no rules in matching jewelry for a long time, so there is no room for mistakes when wearing silver pearl earrings. The options for combining them are many: with a necklace, with a ring, with a bracelet or with all of them. Since silver pearl earrings draw attention to the upper body, pearl rings and bracelets can be used to balance the impression. In most ready-made silver pearl earrings sets, the look and color of the pearls is the same, but if a person is making up the combination on their own, this is far from necessary. A special role in silver pearl earrings is played by the addition of a necklace. Pearl necklaces can be very lavish if they are in the form of a string, or very delicate if they have a more broken design. Thus, with their help, silver pearl earrings can be highlighted further. With necklaces, there is also the greatest variety of models, so that among them, undoubtedly, one can always find suitable company for the silver pearl earrings.

Gold pearl earrings for gift

            Jewelry has always been a special gift. They show a personal attitude and are a beautiful gesture suitable for any occasion. When choosing gold pearl earrings, price and the individual taste of the lady are the two most important things when it comes to gift giving. That is why in the collection of Velmar jewelry house you will find a real variety of models in different color ranges, suitable for ladies with different styles and tastes. We offer both more traditional models and completely original ones, the work of our team of professionals. We guarantee the quality of all our jewelry and are on hand for advice and consultation at any time. Velmar Jewelry House's collection includes carefully crafted gold pearl earrings, the prices of which are more than attractive, as well as a wide variety of silver pearl jewelry suitable for special events and everyday wear. Immerse yourself in the world of beauty and easily choose the best gift for any occasion!