Εμφάνιση 1-72 από 130 αποτελέσματα

Εμφάνιση 72 144 Όλα
-21%Νέα
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
-25%
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
-35%
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Εξαντλήθηκε
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Πώληση
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
-20%
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Τρέχουσες τάσεις | Κολιέ με μαργαριτάρια

Ένα χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια είναι ένα κόσμημα που έχει το δικό του χαρακτήρα. Όπως και το ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια, έτσι και αυτό από χρυσό διαφέρει από όλα τα άλλα είδη κοσμημάτων και στην πραγματικότητα ανήκει σε μια εντελώς ξεχωριστή κατηγορία κοσμημάτων.

Ωστόσο, οι τάσεις της εποχής επηρεάζουν το σχεδιασμό τόσο του χρυσού κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια όσο και του ασημένιου κολιέ. Το κολιέ με μαργαριτάρια είναι απλώς ένα από τα κοσμήματα που συμβαδίζουν πάντα με τη μόδα.

Ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια σε μινιμαλιστικό στυλ

Πολύ εγγενής στα τελευταία χρόνια είναι η επιθυμία των ανθρώπων για πιο κομψά ρούχα και αξεσουάρ. Ο μινιμαλισμός, όπως ονομάστηκε πρόσφατα αυτό το στυλ, βρίσκει έδαφος σε όλα τα αντικείμενα σχεδιασμού και το ασημένιο μαργαριταρένιο κολιέ δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην πραγματικότητα εντάσσεται πολύ εύκολα στη συγκεκριμένη τρέχουσα τάση, καθώς κάθε ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια βασίζεται στη γοητεία του Sedef. Ως υλικό, το Sedef εμφανίζεται με σχετικά πολύπλοκο τρόπο στη φύση, αλλά στους ανθρώπους φαινόταν πάντα καθαρό και απλό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια από ασήμι ήταν λίγο πολύ πάντα μινιμαλιστικό - ειδικά στα μοντέλα με περιορισμένο αριθμό μαργαριταριών. Αν πιστεύετε κι εσείς ότι τα απλά χρώματα φέρνουν περισσότερη φινέτσα, τότε αξίζει να ρίξετε μια ματιά στα μοντέλα ασημένιου κολιέ με μαργαριτάρια από ασήμι 925 που προσφέρει η Velmar.

Ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια σε σύγχρονο στυλ

Το σύγχρονο στυλ δεν έχει ακριβή ορισμό, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα μείγμα μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Ένα καλοφτιαγμένο ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια σε αυτό το στυλ θα έμοιαζε με συνδυασμό ποιοτικών μαργαριταριών και καλλιτεχνικών μεταλλικών λεπτομερειών. Οι τελευταίες συμβάλλουν στην πιο μοντέρνα εμφάνισή του, ενώ ένα παρόμοιο ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια επιτυγχάνει έναν πιο κλασικό χαρακτήρα στο κόσμημα. Λόγω του συγχρονισμού μεταξύ των διαφορετικών υλικών, αυτός ο τύπος ασημένιου κολιέ με μαργαριτάρια είναι κατάλληλος για καθημερινή χρήση, γεγονός που αποτελεί επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου στυλ. Προδιαθέτει τη δημιουργικότητα στη δημιουργία οποιουδήποτε outfit, καθώς δεν υποτάσσεται σε στερεότυπα του παρελθόντος και δεν περιορίζει τη φαντασία. Υπό αυτή την έννοια, ένα ασημένιο μαργαριταρένιο κολιέ είναι κάτι παραπάνω από κατάλληλο γι' αυτόν.

Ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια σε καλλιτεχνικό στυλ

Το αν ένα ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια θα δείχνει καλλιτεχνικό εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο που θα φορεθεί. Η δημιουργική γραφή σε ρούχα και αξεσουάρ δεν είναι μια νέα καινοτομία στον κόσμο της μόδας, αλλά κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα σχετικά απελευθερωμένο στυλ, όπου πράγματα όπως τα ασημένια κολιέ με μαργαριτάρια και τα βραχιόλια με μαργαριτάρια βρίσκουν εύκολα θέση. Οι περιορισμοί στην καλλιτεχνία είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, γι' αυτό και οι συνδυασμοί διαφορετικών υλικών μπορούν να βρεθούν σε πολλά σχέδια κολιέ από ασημένια μαργαριτάρια. Στη σειρά των μαργαριταριών δεν βρίσκουν θέση μόνο πολύτιμα μέταλλα, αλλά και πέτρες όπως ο αχάτης και ο χαλαζίας. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το καλλιτεχνικό ύφος προδιαθέτει στο παιχνίδι με τα χρώματα, το οποίο μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε κοσμήματα όπως το ασημένιο κολιέ μαργαριταριών. Δεν είναι τυχαίο ότι στις μέρες μας, τα ασημένια κολιέ με μαργαριτάρια κυκλοφορούν στην αγορά σε διάφορες παστέλ αποχρώσεις, από το παραδοσιακό λευκό έως το απαλό ροζ και το μοβ.

Χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια σε vintage στυλ

Το vintage στυλ είναι ένας τρόπος να φέρεις τις καλύτερες τάσεις της μόδας από τον προηγούμενο αιώνα στον σημερινό. Αυτό το στυλ, καθώς και τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται σε αυτό ( χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια για παράδειγμα) αποτελούν μια ορατή και ευδιάκριτη αναφορά στο παρελθόν. Η vintage αίσθηση μπορεί να αναδημιουργηθεί με πολλούς τρόπους, αλλά η ενσωμάτωση ενός χρυσού κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια σε ένα ντύσιμο είναι ένας από τους πιο συχνά προτιμώμενους. Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούργια - το χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια έχει φορεθεί από περισσότερα από ένα fashion icon στο παρελθόν, αλλά είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρο σήμερα. Για να ενισχυθεί το αποτέλεσμα του χρυσού κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια, χρησιμοποιούνται επίσης άλλα μαργαριταρένια κοσμήματα, ιδίως σκουλαρίκια, τα οποία ήταν επίσης χαρακτηριστικά της μόδας στα τέλη του περασμένου αιώνα.

Χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια σε boho στυλ

Στις ελκυστικές boho εμφανίσεις, κοσμήματα όπως το χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα ρούχα σε αυτό το στυλ είναι πραγματικά εντυπωσιακά και αξιοσημείωτα, γι' αυτό και τα αξεσουάρ είναι ακριβώς τα κατάλληλα. Κάθε μοναδικό χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια έχει θέση στα boho looks - τόσο επειδή φαίνεται εντυπωσιακό όσο και επειδή τα τελευταία ενσαρκώνουν εγγενώς την απόλυτη ελευθερία και την ανεμελιά. Κατασκευασμένο με δώρα από τη φύση, το χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια έχει επίσης παρόμοιο χαρακτήρα. Ο λεπτός σχεδιασμός και οι απαλές αποχρώσεις των μαργαριταριών σε ένα χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια ταιριάζουν αρκετά εύκολα σε αυτό το χαλαρό καλλιτεχνικό στυλ.

Χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια σε μπαρόκ στυλ

Σε μπαρόκ στυλ, το χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια λάμπει σε όλη του την ομορφιά. Αυτός ο τρόπος ντυσίματος προϋποθέτει τη διαστρωμάτωση διαφορετικών τύπων κοσμημάτων και τον συνδυασμό τους με κομψά απλά υφάσματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια τύπου κορδόνι είναι τόσο κατάλληλο για τη δημιουργία μιας κλασικής εμφάνισης. Ο μπαρόκ χαρακτήρας του χρυσού κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια είναι ιδιαίτερα αισθητός και ενέπνευσε μάλιστα αυτό το ακανόνιστου σχήματος μαργαριτάρι να φέρει το όνομά του. Η χλιδή με την οποία συνδέεται συχνά το στυλ "μπαρόκ" επιτρέπει να φορεθούν ταυτόχρονα πολλά μοντέλα χρυσού κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια, χωρίς απαραίτητα να έχουν το ίδιο χρώμα.
Τα κοσμήματα από μαργαριτάρια έχουν πραγματικά πλούσια ιστορία. Στις απαρχές του, ένα χρυσό κολιέ με φυσικά μαργαριτάρια δεν ήταν ένα καθημερινό κόσμημα και αυτή η παράδοση, που κράτησε αιώνες, έχει αφήσει το σημάδι της σε αυτό το είδος κοσμημάτων μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, οι σύγχρονες τάσεις αγαπούν να αμφισβητούν την παράδοση και να μετατρέπουν κοσμήματα όπως το κολιέ από χρυσά ή ασημένια μαργαριτάρια σε αξεσουάρ μόδας. Ως αποτέλεσμα, όλα τα μαργαριταρένια κοσμήματα σήμερα θεωρούνται τόσο κλασικά όσο και μοντέρνα. Για να το θέσουμε αλλιώς, κάθε ασημένιο ή χρυσό μαργαριταρένιο κολιέ φέρει μαζί του μια σύνδεση με την ιστορία, αλλά δεν περιορίζεται πλέον σε αυτήν. Η θέση του δεν είναι μόνο στο κόκκινο χαλί και στις σελίδες των περιοδικών μόδας, αλλά στο ντύσιμο κάθε κυρίας που εκτιμά την ιδιαίτερη ομορφιά του.

Τα πολλά στυλ στη μόδα αποδεικνύουν ότι όλα είναι δυνατά στη μόδα, αρκεί να γίνουν με γούστο - οι ρετρό τάσεις είναι ορατές στους δρόμους ακόμη και τώρα, και ένα ασημένιο κολιέ με μαργαριτάρια υπάρχει στις συλλογές όλων των σημερινών σχεδιαστών κοσμημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο λαός λέει ότι κάθε τι νέο είναι ένα παλιό καλά ξεχασμένο. Στην περίπτωση των κοσμημάτων με μαργαριτάρια, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πιο αληθινό.