Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 11

Εμφάνιση 72 144 Όλα
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Επιλέξτε επιλογές Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Rings with pearls before and now

Gold pearl rings have been known to mankind for millennia. With the discovery of the first precious metal, gold, there was a real rise in the world of decorative jewelry. Advances in its processing are closely linked to the type and quality of gold pearl rings, which in ancient times were used as a symbol of people’s social status.

And although gold pearl rings have a complex history, they are still one of the most sought-after pieces of jewelry today as their beauty is timeless. Silver pearl rings have a similar fate, except that they are much more common today than they used to be.

The history of gold pearl rings


            In the past, gold pearl rings were one way people carried around these fascinating gifts of the sea called pearls. Giving the latter all sorts of symbolic and at times downright miraculous powers, ancient societies saw all gold pearl rings as special. The design of jewelry at that time was relatively simple, but it did not stop people from admiring each of the gold rings with pearls. Due to their limited knowledge related to metal working, people also did not have many options for making gold rings with pearls. Therefore, the few artifacts from that time that have been found today are one or a few pearls mounted on a simple base. And although the techniques for making gold pearl rings have evolved and undergone many changes, the beauty of the pearls is exactly the same today.

The era of silver pearl rings

            With the discovery of the first silver deposits in Asia in 3000 B.C., the jewelry industry began. Interestingly, for centuries silver pearl rings were valued more than gold ones, as silver itself was less frequently found. However, this did not stop its main use from the beginning, being the making of silver rings with pearls and precious stones. The refinement of silver rings with pearls is being done at an increased pace because of the synchronicity between the shine of the metal and the texture of the pearl. This combination gives an even purer look to the jewelry and thus gradually silver rings with pearls are becoming extremely popular. And while gold rings with pearls are the trademark of nobles and kings, silver rings with pearls are fast becoming popular among the people. These jewels were originally made using handy materials to work the metal and lacked the finesse that is their hallmark today. Even then, however, silver rings with pearls were considered a precious piece of jewelry that was often passed down from generation to generation. Their magnetic glow always seemed to catch the eye, which is why silver pearl rings are still so sought after today.

Silver pearl rings today

            Technological advances are directly linked to the quality of both gold and silver pearl rings. Today, specialists not only have a thorough knowledge of all the peculiarities associated with the formation of pearls in a natural environment, but also successfully cultivate them. This process helps to make gold and silver pearl rings as close to perfection as possible. Their quality is verified by mechanisms already established as standards in jewelry art. On the other hand, in the creation of silver pearl rings, the treatment of the metal also plays a large role. Silver is a more than suitable base for silver pearl rings and other types of jewelry as it is soft, malleable and ductile, which means it can be easily worked. This helps silver pearl rings become real treasures in the hands of master jewelers. Using silver successfully accentuates the radiance of the pearls, which take center stage in the majority of jewelry. The experience accumulated over the years in creating silver rings with pearls is extremely useful today, because they are now of higher quality than ever before.

Traditions in silver rings with pearls

Ever since jewelry has been closely associated with fashion, trends in jewelry have been changing constantly. Since ancient times, certain styles have dominated jewelry making. The silver pearl rings found in Egypt, for example, had additional designs on the metal to symbolize the message embedded in it. The same practice is found on the silver pearl rings of Ancient Greece, although the jewelry there also featured a more massive design. In other parts of the world, where pearls were less common, silver pearl rings emerged as a result of trade, and so the styles spread. Gold pearl jewelry actually had a similar fate.

However, even with the most ancient silver pearl rings, it can be seen that the craftsmen took into account the natural characteristics of the pearls. Their light color as well as their association with water suggested certain associations with purity and gentleness, which in turn were associated with a more feminine design. Unlike gemstones, which combine with one another for greater effect, the impact of pearls is quite different. This is why most gold and silver rings with pearls are simple - the pearl doesn't need any additions to look beautiful.

Silver rings with pearls and fashion

The interesting history of gold and silver pearl rings gives a good idea of why these jewels are so popular today. At a time when reinventing the past is all the rage, both gold and silver pearl rings can't help but be relevant. The return to the classics has led to an increased interest in clean, minimalist designs, as well as the high quality of silver pearl rings and all other types of jewelry. While in the direction of style, trends are extremely flexible and give each person the freedom to choose the silver pearl rings that suit them best, in fashion today there is no room for compromise on quality.

            To make sure you buy high quality silver pearl rings, visit Velmar Jewelry House. We have considerable experience in manufacturing silver pearl rings and a great desire to create quality jewelry. In our assortment you will find silver rings with pearls in various delicate shades, as well as many other jewelry pieces made with professionalism and attention to detail.